Fiskus musi pilnować upadłości podatnika

Jeśli podmiot gospodarczy ogłosiła upadłość, owo 14-dniowy termin na odwołanie odkąd decyzji wymiarowej należy liczyć odkąd dnia, w którym pismo zostało doręczone jej syndykowi – orzekł WSA w Rzeszowie.
Strona 1 z 11