Tag » Naczelny Sąd Administracyjny

Formalizm przy odliczaniu wierzytelności ma granice

Niespłacony dług można ująć w podatkowych
kosztach nawet, gdy brak majątku dłużnika nie będzie główną, ale
dodatkową przyczyną odmowy ogłoszenia upadłości poprzez sąd powszechny –
orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sejm za poprawkami Senatu do Ustawy 2.0, w tym gwarantującą grupie sędziów zatrudnienie na uczelni

legislatywa uchwalił w piątek wszystkie cztery poprawki Senatu do Ustawy 2.0. Jedna nich gwarantuje dożywotnie zatrudnienie na uczelniach sędziom Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. zarządzenie trafi…

Usługi za parking są z VAT. Nawet ten nieopłacony

Kara za pozostawienie pojazdu na parkingu Platforma Obywatelska upływie doby parkingowej jest opodatkowana. owo nic innego jakże należność za niedozwolone używanie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Ulgi w PIT: Liczy się termin poniesienia wydatków

Podatnik, który przed upływem dwóch lat odkąd sprzedaży poprzedniego lokalu, wpłacił na zakup mieszkania kwotę wynikającą z umowy przedwstępnej, a dopiero później podpisał akt notarialny przenoszący własność, też może…

Trzeba płacić za śmieci, nawet jeśli gmina ich nie segreguje

Zakaz mieszania odpadów dotyczy gminy. Ich wytwórca nie
może z tego powodu odmawiać uregulowania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

NSA za minimalizowaniem strat. Wydatki na kary umowne mogą być kosztem

przedsiębiorstwo, która ze względu na kiepską sytuację gospodarczą musiała zamknąć fabrykę i zlikwidować linię produkcyjną, może ująć w podatkowych kosztach wydatki na kary umowne – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

Sprzedaż broni przez pośrednika z 23-proc. VAT

Dostawy uzbrojenia na rzecz agencji Wikipedia, wolna encyklopedia nie są objęte zerową stawką Podatek od towarów i usług, gdy agencja ta kupuje oręż, by ją następnie odsprzedać naszemu Ministerstwu Obrony Narodowej – orzekł Naczelny…

Niepowołani sędziowie będą walczyć w Strasburgu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma
kompetencji, aby weryfikować działania prezydenta w zakresie powoływania
sędziów. Tym samym nie przyznał racji czterem osobom, którym nominacji
na ten urząd odmówił głowa państwa…

Sprawa niepowołanych sędziów TK. Wkrótce orzeczenie NSA

Na 7 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył ogłoszenie orzeczenia w sprawach skarg osób, którym głowa państwa Andrzej Duda odmówił powołania na sędziów. Wcześniej skargi te odrzucił kuba wojewódzki Sąd Administracyjny, zaś…

NSA: Konkurs tylko wtedy, gdy jest zwycięzca

 Jeśli nagrodę może otrzymać każdy, kto osiągnie określony pułap
sprzedaży, owo nie ma rywalizacji, która jest zasadniczym wymogiem
konkursu – wynika z orzeczenia Naczelny Sąd Administracyjny.

Strona 1 z 2212345...Ostatnia »